Vannets minne

Emotos vannkrystaller


Mest kjent for forskningen på det menneskelige sinns avtrykk på vann er den japanske entreprenøren og fotografen Masaru Emoto (1943–2014). Han utsatte vann for ulike påvirkninger før han frøs det ned. I overgangen fra frosset til flytende vann tok han sine berømte fotografier.

Vann som ”mottok” elskelige ord, bønn, eller klassisk harmonisk musikk, ga et korresponderende uttrykk i form av rene og vakre krystallinske mønstre. Ord som uttrykte hat og fordømmelse, hadde motsatt effekt. Vann fra bekker i ren natur ga rene og vakre krystaller

Vannprøver fra forurenset elvevann i byene ga usymmetriske og ”stygge” mønstre. Når han med sine bønner velsignet det forurensede vannet, ble vannet endret fra uharmoniske til vakre krystaller. ”Alle mennesker er en vandrende beholder av vann. Derfor må vi være påpasselige med å bevare hjertets gode kvaliteter. Da skaper vi helse og ikke uhelse i kontakt med våre medmennesker,” mente Emoto.

Vann motvirker hodepine og slapphet. Kroppen består av 70% vann. Mister du 1% vann risikerer du å miste 10% av yteevnen.


Vann renser kroppen. Gjøre det lettere å bli kvitt avfallstoffer. Det gir en sunnere kropp og du vil føle deg bedre.


Drikk mer når en trener og når det er varmt. Ved høyt aktivitetsnivå må væsketilførselen økes. Vann regulerer kroppstemperaturen. Drikk vann etter tid. Kroppen har væsketap lenge før tørstfølelsen vil gjøre seg gjeldende. Vann er med på å opprettholde blodvolumet i kroppen under fysisk aktivitet. Noe som gjør at det er en medvirkende faktor til å øke oksygenopptaket.


Muskulatur inneholder mye vann, derfor viktig med rikelig vann også under styrketrening.


Drikk vann til maten. Vann renser ganen, fremhever smaken på mat og styrker fordøyelsen.


Vann fører til økt forbrenning og demper sult følelsen. Kroppen trenger 2,5 liter vann avhengig av aktivitetsnivå. Husk at mye væske blir og tilført gjennom maten.


Drikk vann til te, kaffe, alkohol. Disse er vanndrivende.


Vann er kroppens drivstoff. Det styrker kroppens kjemiske prosesser og reparerer, vedlikeholder og fornyer celler.

Tid for nytt paradigme?


De store vannpionerene viser oss at vann bokstavelig talt gjenspeiler oss og omgivelsene. Det går dypere enn det speilbildet du ser når du ser ned i klart vann. Vibrasjonen fra andre molekyler, fysiske krefter som elektrisitet og magnetisme, så vel som vår mentale tilstand – alt påvirker vannet på godt og ondt. Kunnskapen kan ha en transformerende effekt. Det kan bane veien for et nytt paradigme i medisinen og vitenskapen.

Men, ikke minst, hvordan du tenker og snakker til og om deg selv og andre påvirker på sikt din helse.