Ønsker du ei personlig veiledning?

Veiledningene handler om hverdagen!

Det er livet som skjer og de utfordringene som står for døren titt og ofte. Valg skal tas. Kortene behandler de fleste tema og vil gjøre deg mer bevisst, støtte og veilede deg mot å ta kloke og gode beslutninger. Det handler om å bli mer bevisst.


Et 3-kortlegg koster kr 500,-

"Situasjon"-kortet: Dette kortet viser den nåværende situasjonen eller det generelle temaet for lesingen.

"Emosjonell utfordring" -kortet:

Dette kortet viser den emosjonelle utfordringen du kanskje står overfor.

"Coaching råd"         -kortet:

Dette kortet gir deg råd om hvordan du oppnår ønsket resultat.

Veiledninga kan også hjelpe deg å bli mer raus og kjærlig mot seg selv. At du kan akseptere de svake sidene dine og hylle de sterke. Alle våre sider er like viktige. Våg å være synlig, vær feilbarlig og bær vekten av sårbarhet og det livet du har levd til nå. 


Jeg håper du aldri gir bort kraften din for å føle deg trygg. Bær heller utrygghet og tillat svakere sider å skinne frem. Du trenger ikke andres anerkjennelse på deg selv og hvordan du er.


Skriv under her hva du ønsker ei veiledning på. Jo tydeligere spørsmål du har, jo klarere vil veiledninga være. Ikke ønsk å få innsikt i mer enn en situasjon.

Skriv meldingen din her. Fyll ut skjemaet: