Hva er en reading?

Intensjonen med reading er alltid å skape klarhet og bringe healing.

I en reading jobber vi på det underbevisste plan. Reading er derfor en kraftfull form for selvutvikling.

Følelser, tanker og opplevelser du har hatt kan sette seg som blokkeringer i systemet ditt. Dette kan hindrer deg i å føle glede i livet, utvikle dine evner og å ta det neste steg i din utvikling. Det er derfor viktig å jobbe med det underbevisste sånn at du kan skape bedre flyt i din hverdag.

Under ei reading viser din sjel meg hvor du har dine blokkeringer, og hvordan jeg kan hjelp deg med å forløses det som sitter fast. Jeg snakker med deg under hele readinga. Oftest tar jeg dette via telefon. Det jeg blir vist meg gir ofte mer mening for deg enn for meg, det er derfor viktig med dialog under behandlinga. Det er du som skal ha de budskap og den forløsningen som kommer.

Å løse opp i fastlåste mønster gjør det lettere å nå ditt fulle potensiale, skape mer glede og lykke i livet.

Jeg er godkjent healer i Norsk Healerforbund, og har bred utdanning innen tradisjonell coaching og terapi. Dette bruker jeg også under en reading.

Jeg er selv i stadig utvikling. Det er viktig for meg å kontinuerlig jobbe med meg selv for ikke å stagnere og falle tilbake til gamle mønster. Dette for egen lykke og for lettere å kunne hjelpe andre 💖

For spørsmål og timebestilling trykk på kontakt under her: