Hva er coaching?

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål.


En profesjonell coach har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov. Her er det kundens verdier, mål, egenskaper og interesser som står i fokus.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i retning ønsket endring eller mål. På veien vil det være nødvendig å skape handling for å få ting til å skje.

Fundamentet i coaching baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål.

Jeg har tre ulike coach utdanninger. En fra Handelshøyskolen BI med hovedvekt på team og endringsledelse, en fra Høyskolen i Akershus i samarbeid med Norsk Idrettsforbund med fokus på relasjonelt ledelse, en til en coaching og coaching i team og en danske coachutdanninga, JivaYou, der vi har med sjelsperspektivet og at vi også har ei sjel. I tillegg veiledning innen Energipsykologi.

For spørsmål og bestilling av time, klikk på kontakt under her.