4. nov, 2015

DAG 361

Tro er å ta det første skrittet selv når du ikke ser hele trappen.

- Martin Luther King