29. okt, 2015

DAG 355

Styrkens svakhet er at den bare tror på styrken.

- Paul Valéry