23. okt, 2015

DAG 350

Det var lykke alt i hop, han sansa det og skjøna det og var med i det.

- Tarjei Vesaas