7. okt, 2015

DAG 334

Det er omstendighetene som former våre handlinger, så vel for meg som for deg. Det skal vi alltid ta i betraktning, ved bedømmelse av våre medmenneskers gjøren og laden.

- Thor Heyerdahl