6. okt, 2015

DAG 333

Den som tror at høy utdannelse alene gir visdom og klokskap, han har ikke engang sett begynnelsen på visdommens vei.

- Thor Heyerdahl