8. sep, 2015

DAG 309

God morgen der ute og huske at det går bra, bare vi våger å ta imot den overfloden som allerede er sendt, men som venter på at mottakeren skal bli rede. Og vi er aldri alene, det er alltid noen der som våker over oss, enten vi ser dem eller ikke.