23. aug, 2015

DAG 294

Usvikelig optimisme mangedobler styrken.

- Colin Powell