15. aug, 2015

DAG 285

En som er ensom

er en som har havnet

langt vekk fra seg selv

og som nå er dypt savnet

- Dag Evjenth