25. jul, 2015

DAG 264

De fleste mennesker ser på suksess og nederlag som motsetninger, men de er begge produkt av samme prosess.

- Roget von Oech