7. jun, 2015

DAG 217

Kjennskap til egen sårbarhet er en forutsetning for å kunne respektere andre menneskers grenser.

- Kathrine Aspaas