30. mai, 2015

Dag 208

Å, for ein strålande morgon,

å, for ein strålande dag.

Strålande glad kan eg kjenna:

lukka og eg er i lag.

Oscar Hammerstein II