16. mai, 2015

DAG 194

Jeg velger en ting, at jeg alltid må ha latteren på min side.

- Søren Kierkegaard