5. mai, 2015

DAG 183

  Du har en spesiell
  plass i denne verden
  ingen annen kan fylle.
  Aldri glem hvor
  verdifull du er.           

 ❤