4. mai, 2015

DAG 182

"Kjærlighetens lov kan best forstås gjennom og læres av små barn."

- Mahatma Gandhi (1869-1948)