14. apr, 2015

DAG 161

"Menneska er så laga at dei vil forstå. Først all verda, og sia seg sjøl. Når ein så har stange hovude imot veggen og ikkje forstår det grand, da råkar ein på det inste i seg: at ein vil tru på det ingen kan grunde ut."

- Olav Duun