3. mar, 2015

DAG 120

"Selv om det er mye å lære og mye å studere, finnes sannheten om livet i alle ting i verden rundt deg, hvis du har øyne å se den med. Det er bare vår uvitenhet og våre fastlåste overbevisninger som gjør oss blinde for sannheten.

Fortsett å stille spørsmål inni deg, fortsett å lære, fortsett å la fastlåste fantasier fare, så vil sannheten åpenbare seg inni deg."

- Rhonda Byrne