28. feb, 2015

DAG 117

TRO ER Å STOLE PÅ DET GODE.

FRYKT ER Å GI TILLIT TIL DET ONDE.