19. feb, 2015

Dag 108

"Det positive sinnet er alltid i harmoni med seg selv, mens det negative sinnet alltid er i disharmoni og derfor mister mesteparten av sin kraft... I det positive sinnet arbeider alle handlingene i det mentale systemet sammen med harmoni og blir helt og fullt rettet mot det målet det har i sikte, mens de samme handlingene i det negative sinnet er atspredte, rastløse, nervøse, forstyrret og beveger seg hit og dit; iblant under en ledelse, men som oftest uten. At den ene av disse uvegerlig lykkes, er derfor like innlysende som at den andre uvergerlig mislykkes."

- Christian D. Larson (1874-1954)