12. feb, 2015

DAG 102

Når det inntreffer en stor forandring som påvirker livet vårt, stempler vi den ofte som "dårlig" og påfører oss selv sorg, smerte og lidelse ved å gjøre motstand mot forandringen. Men du har alltid et valg.

Det finnes aldri bare en vei å gå, og du blir aldri fanget i en felle uten utgang, hva som enn skjer. I hver situasjon og hvert øyeblikk i ditt liv har du alltid to veier du kan gå. De to veiene er den positive og den negative, og det er DU som velger hvilken vei du vil gå.