28. jan, 2015

DAG 87

Fremtiden skapes gjennom våre tidligere tanker, ord og handlinger. Fremtiden høster av det som ble sådd i fortiden, uansett om det som er sådd er godt eller dårlig. Hver tanke vi holder fast ved, hvert ord vi sier, og alle handlinger vi utfører, er såkorn vi skal høste av i fremtiden.

For å skape en vakker fremtid må du gjøre så mange tanker som mulig gode, si gode og vennlige ord og passe på at handlingene dine springer ut av godhet.

Fremtiden din avhenger av det.