25. jan, 2015

DAG 84

Vår naturlige tilstand er glede, og det vet du, for når du er i den motsatte tilstanden, føler du deg elendig. Så hvis glede uttrykker ditt virkelige jeg, kan du da se at det krever mye mer energi å framkaller negativitet, enn det gjør å være naturlig glad?