23. jan, 2015

DAG 81

Husk alltid at følelsene dine overvåker tankene dine for deg. Følelsene forteller deg hvorvidt du tenker tanker som er bra for deg. Hvis du kan bli mer og mer bevisst hvordan du føler deg, vil dU bli mer og mer bevisst hva slags tanker du tenker. Følelsene dine telegraferer hele tiden budskap til deg.

Lytt til ditt vesen!