21. jan, 2015

DAG 80

Ordet "hvis" har en kraftig frekvens av tvil. Når du tenker på eller snakker om hva du ønsker deg, bør du slette ordet "hvis" fra ditt ordforråd. Kan du se at når du bruker ordet "hvis", tror du ikke på at det du ønsker, er ditt?

Bruk bare ordet "når" når du tenker på eller snakker om det du ønsker deg: "Når dette skjer", "når jeg gjør dette", "når jeg er der", "når dette kommer", "når jeg har dette". 

NÅR, NÅR, NÅR!