11. jan, 2015

DAG 70

"Vår skjebne er ikke kartlagt for oss av en ytre makt; vi kartlegger den selv. Det vi tenker og gjør nå, bestemmer hva som vil skje med oss i fremtiden.

Det er ingenting i livet du ikke kan moderere, forande eller forbedre når du lærer å styre tanken."

- Christian D. Larson (1874-1954)