6. jan, 2015

DAG 65

Hvis du ønsker å tiltrekke deg at andre verdsetter det du gjør, skal du på din vei gjennom livet verdsette andre og gi dem komplimenter.

Hvis du finner feil ved en annen, har du nettopp medvirket at andre finner feil ved deg. Hvis du dømmer en annen, har du nettopp gitt opphav til at andre dømmer deg. Og hvis du setter pris på andre, får du anerkjennelse tilbake. Du må først gjøre egenskapen til et dominerende trekk hodet deg selv, før du kan trekke den til deg i din ytre verden.