5. jan, 2015

DAG 64

"Du er ansvarlig for din egen frekvens, som bestemmes av tankene, ordene, følelsene og handlingene dine. Når du tenker, snakker og handler gjennom høyere tanker fulle av kjærlighet, medfølelse og godhet, stiger frekvensen din høyere og høyere. Den er sluttresultatet av alt, for alt i ditt liv kommer som et resultat av den frekvensen du befinner deg på. Alt!"

- Rhonda Byrne