3. jan, 2015

DAG 62

Stress, bekymring og engstelse skyldes rett og slett at du projiserer tankene dine inn i fremtiden og ser for deg noe vondt. Dette er å fokuserer på det du ikke vil ha! Hvis du oppdager at sinnet ditt projiserer inn i fremtiden på en negativ måte , må du fokusere intenst på NÅ. Du må uopphørlig hente deg selv tilbake til nåtiden.

Bruk all din viljestyrke og konsentrer sinnet om akkurat dette øyeblikket, for i dette nåøyeblikket finnes det fullkommen fred.