31. des, 2014

DAG 59

"Takknemlighet er bare ord, ord, ord med mindre du føler den intenst og dypt. For virkelig å mønstre kraften i takknemligheten må du øve, øve og øve til du når den dypeste følelsen og den høyeste frekvensen.

Da er takknemlighetens kraft størst."