14. des, 2014

DAG 42

"Alle kan ha storhet . . . fordi alle kan tjene. Du behøver ikke å ha en universitetsgrad for å tjene. Du behøver ikke å få subjektet og verbet til å stemme overens for å tjene. Du trenger bare et hjerte fullt av vennlighet. En sjel utviklet av kjærlighet."

Dr. Martin Luther King jr (1929-1968)