12. des, 2014

DAG 40

"Mennesket er det det tror på."

- Anton Tsjekhov (1860-1904)