12. des, 2014

DAG 39

"Takknemlighet er ikke bare den største blant dyder, men alle andre dyders opphav."

Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.)