8. des, 2014

DAG 36

"For å forandre livet vårt må vi på et eller annet tidspunkt bestemme oss for at vi, i stedet for å lide lenger, vil leve lykkelige. Og den eneste måten vi kan gjøre dette på, er å bestemme oss for å lete etter ting å sette pris på, uansett."

Tror du at når vi begynner å fokusere på det gode og livets lysere sider, vil vi tiltrekke oss gode ting?