8. des, 2014

DAG 35

"Ingen et mer avholdt i denne verden enn den som letter en annens byrde."

- ukjent