30. nov, 2014

DAG 28

"Å tro at flere og bedre eiendeler, uansett hva det dreier seg om, av seg selv vil føre med seg tilfredshet eller lykke, er en misforståelse. Ingen person, intet sted og ingen gjenstand kan gi lykke. De kan gi deg en grunn til å være lykkelig og en følelse av tilfredshet, men LIVSGLEDEN kommer innenfra."

Genevieve Behrend (1881-1960)