25. nov, 2014

DAG 23

"Du skaper gjennom det du tenker og føler, og ingen andre enn du selv kan tenke dine tanker eller føle dine følelser."

Er ikke det bra at dette ansvaret ligger hos oss selv?