24. nov, 2014

DAG 22

"Det gode ligger under absolutt alt som ser ut til å være negativt. Hvis vi kan erkjenne at det gode er alt som er, også i en negativ situasjon, vil vi se at en negativ situasjon forvandler seg og blir bare god. De fleste mennesker holder det gode på avstand fordi de stempler noe som dårlig, og da er det naturlig det som blir deres virkelighet. Men det finnes ikke noe dårlig; vi mangler bare evnen til å se tingene klart i i et bedre perspektiv."

Det blir fred når vi vet at det eneste som finnes, er det gode 😉