15. nov, 2014

DAG 13

"Den største revolusjonen i vår generasjon er oppdagelsen av at menneskene ved å forandre sitt tenkesett, kan forandre de ytre betingelser i sitt liv."

- William James (1842-1910)