12. nov, 2014

DAG 10

"Du er et enestående og fantastisk menneske. Av alle de millioner mennesker som lever på jorden, finnes det ikke noe annet DEG, og din eksistens er i seg selv avgjørende for at alt skal fungere, for du er en del av det hele. Alt du ser, og alt som er til, kunne ikke eksistere uten deg!"

Sier ikke det noe om hvor viktig du er?

Måten du lever ditt liv på har betydning for andre, men mest av alt har det en betydning for deg selv ❤