4. nov, 2014

DAG 1

"Du kan bare bli herre over ditt eget live ved å leve det!"

Hva menes egentlig med det? Hva tenker du?