Lever du ut dine drømmer?

Har du en drøm du ønsker å virkeliggjøre?

Opp gjennom hele livet påvirkes vi av andre mennesker og av våre omgivelser. Dette kan føre til at vi tviler på oss selv og våre drømmer. Er ikke min drøm viktig eller oppnåelig?

Når vi begynner å tvile, fjerner vi oss fra oss selv og våre ønsker og behov. Dette fører veldig ofte til stress og kanskje også utmattelse på sikt, og vi kan begynne å tenke feilaktige tanker om oss selv, noe som igjen påvirker vår atferd og våre handlinger endres. Vi fjerner oss dermed mer og mer fra drømmen vår.

Hva er din drøm?
Når du igjen begynner å få tak i den, anerkjenner den og ser nye muligheter, vil dette påvirke livet ditt positivt. Du kan bedre ditt selvbilde og din atferd. Du kan sette deg mye mål og la dine drømmer komme til syne fult og helt.

🌸 Føler du på skyldfølelse og skam? Ofte er dette følelser som er blitt påført oss av andre opp gjennom livet. Skam kan være noe du bærer med deg bevisst eller ubevisst. Ved å se på det, bli bevisst dette, kan du gi slipp den og leve et gladere liv.

🌸 Har du noen gang tenkt at andre har et lettere liv enn deg? Alle har vi vårt, som vi oftest skjuler. Når du slutter å sammenligne din egen innside med det glansbilde du ser av andre sin utside, vil du automatisk gi slipp på mye uheldig press og stress. Alt er bare en illusjon.

🌸 Ros gjør oss alle godt. Mangel på ros og konstruktiv tilbakemelding i oppveksten, eller nå, kan føre til at vi mister tryggheten i oss selv. Derfor er det viktig at du både tenker og snakker pent om deg selv. Ved å gi deg selv anerkjennelse, støtte deg selv og finne noen som kan lytte aktivt til deg, vil du finne igjen tryggheten i deg selv.

🌸 Hvor ofte feirer du? Det er så lett å glemme gleden og latteren i en travel hverdag. Har du gjort noe bra for deg selv i dag? Om du ikke helt vet hva som gjør deg glad, kan du tenke på hva som gjorde deg lykkelig som barn. Å gjeninnføre mer glede i livet, gir energi og overskudd.

🌸  Leder du andre? Det kan ofte være ei utfordring. Medarbeidere projiserer ofte sine utfordringer på lederen. Jeg tilbyr lederstøtte. Ledere har taushetsplikt og blir ofte sittende alene med utfordringer. Det kan av og til føles ensomt. Det er godt å kunne snakke med en person utenfra, som også kan tilføre noe nytt, sånn at nye løsninger blir synlig.

Er det noe av punktene overfor som treffer deg? Det er ingen grunn til at du skal lide alene! Ta kontakt om du har ei utfordring, er nysgjerrig på å utforske drømmene dine eller søker utvikling. Sammen finner vi den arbeidsmåten som passer deg.
Tanke, kropp og sjel henger tett sammen og gjør oss til hele mennesker. Du er allerede hel, derfor jobber jeg alltid helhetlig.

Du kan stole på at jeg møter deg og dine opplevelser med ydmykhet og  respekt. Jeg er godt trenet på både store og små utfordringer gjennom mange år med ulike menneskemøter, og jeg tar taushetsplikten tar på alvor.


MITT NAVN ER ANNE MARIT

Jeg er utdannet gestaltterapeut, veileder, coach og helhetlig helbreder. En gestaltterapeut har minst 7 år høyere utdanning. (Profesjonsutdanninga for psykologer er 6 år.)

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi der vi ikke er så opptatt av fortiden, men tar utgangspunkt i HER og NÅ. Fortid og fremtid er intressant kun når det også påvirket oss NÅ. Det handler om å bli bevisst egne følelser og handlinger for å skape større klarhet, noe som gjør at vi lettere kan ta gode valg for oss selv. 

Jeg har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Det gjør at jeg har bred erfaring innen relasjoner, samarbeid, utfordringer og konflikter.

Jeg har en Bachelor i ledelse fra BI med spesialisering er innen coaching, teamarbeid, relasjon -og endringsledelse. Jeg har lang erfaring i å holde kurs, forberede og gjennomføre konferanser, samt jobbe med en til en samtale. Jeg har også vært ansatt som leder med ansatte og hatt personalansvar. 


Ta gjerne kontakt med meg for avtalte, eller om du har spørsmål.

💖-lig hilsen Anne Marit